آمار تولید خودرو در امریکا شش ماهه نخست سال 2013 و مقایسه آن با سال قبل

Table sorted by year-to-date sales

  01/06/2013 01/06/2012 % change 6 mos. 2013 6 mos. 2012 % change Buick 18,078 18,851 -4% 100,837 90,198 12% Cadillac 13,929 12,124 15% 83,679 62,812 33% Chevrolet 193,460 180,098 7% 1,015,134 961,662 6% GMC 39,376 37,677 5% 220,696 201,041 10% General Motors 264,843 248,750 7% 1,420,346 1,315,713 8% Ford division 227,448 199,660 14% 1,251,448 1,098,421 14% Lincoln 7,469 7,544 -1% 38,288 41,962 -9% Ford Motor Co. 234,917 207,204 13% 1,289,736 1,140,383 13% Lexus 21,355 20,022 7% 118,415 108,132 10% Scion 6,340 8,400 -25% 35,000 35,121 0% Toyota Division 167,540 149,373 12% 955,376 902,843 6% Toyota/Scion 173,880 157,773 10% 990,376 937,964 6% Toyota Motor Sales 195,235 177,795 10% 1,108,791 1,046,096 6% Chrysler Division 27,249 26,863 1% 163,839 167,754 -2% Dodge 49,843 44,315 13% 318,414 261,578 22% Ram 30,935 25,110 23% 175,062 142,483 23% Dodge/Ram 80,778 69,425 16% 493,476 404,061 22% Fiat 4,050 4,004 1% 21,612 20,706 4% Jeep 44,609 44,519 0% 229,405 241,547 -5% Chrysler Group 156,686 144,811 8% 908,332 834,068 9% Acura 13,765 15,370 -10% 76,981 72,936 6% Honda Division 123,150 109,438 13% 668,597 628,046 7% American Honda Motor Co. 136,915 124,808 10% 745,578 700,982 6% Hyundai division 65,007 63,813 2% 361,010 356,669 1% Kia 50,536 51,326 -2% 277,351 288,707 -4% Hyundai-Kia 115,543 115,139 0% 638,361 645,376 -1% Infiniti 9,114 10,436 -13% 52,233 54,377 -4% Nissan Division 95,010 81,801 16% 572,476 523,344 9% Nissan North America 104,124 92,237 13% 624,709 577,721 8% Audi 13,706 12,664 8% 74,277 65,158 14% Bentley 204 223 -9% 1,174 1,077 9% Lamborghini* 46 43 7% 276 258 7% Porsche 3,700 3,002 23% 21,309 16,450 30% VW division 36,957 38,170 -3% 206,792 208,725 -1% VW Group Of America 54,613 54,102 1% 303,828 291,668 4% Subaru 39,235 27,702 42% 204,597 164,304 25% BMW division 27,074 21,725 25% 140,431 126,504 11% Mini 6,571 5,995 10% 32,356 32,059 1% Rolls-Royce* 84 79 6% 504 474 6% BMW Group 33,729 27,799 21% 173,291 159,037 9% Maybach - 4 -100% - 24 -100% Mercedes-Benz 26,381 24,373 8% 151,433 137,883 10% Smart USA 781 1,017 -23% 4,459 4,748 -6% Daimler AG 27,162 25,394 7% 155,892 142,655 9% Mazda 22,496 19,911 13% 144,943 143,797 1% Volvo Cars N.A. 6,678 7,107 -6% 32,578 34,618 -6% Jaguar 1,637 1,030 59% 7,798 6,506 20% Land Rover 3,468 3,602 -4% 22,984 20,991 10% Jaguar Land Rover N.A. 5,105 4,632 10% 30,782 27,497 12% Mitsubishi 5,297 5,411 -2% 30,469 32,873 -7% Suzuki - 2,299 -100% 5,946 12,994 -54% Maserati 290 228 27% 1,269 1,288 -2% Other** 253

/ 1 نظر / 17 بازدید
پرشین مارکت

سلام وبلاگ قشنگی دارید من مدیر سایت پرشین مارکت هستم ویه سایت تبادل لینک رایگان راه اندازی کردم که شما دوستان می تونید با لینک دادن به سایت بک لینک های وبلاگ خودتون رو زیاد کنید و در نتیجه آمار بازدید وبلاگتون هم بالا میره " بک لینک ها یکی از مهمترین کارکترها برای موتور های جستجو هستند " خوشحال میشم توی سایت ببینمتون ابتدا مارو به عنوان " فروشگاه اینترنتی پرشین مارکت " به آدرس " http://persian-market.ir " لینک کنید بعد وارد سایت زیر شوید و لینک وبلگ خودتون رو ثبت کنید http://persian-market.ir/directory