خوشبختی چیست؟ خوشبختی کجاست؟ قسمت 2

همیشه به دنبال خوشبختی هستیم غافل از اینکه خوشبختی همین لحظاتی است که سپری می شود. به قول آشنایی کسانیکه مسافرت به مناطق طبیعت دارند و با ماشینهای مدرن با سرعت زیاد می روند قرار است به کجا بروند مگر نه این است که زیبایی همان مسیر های زیبایی است که گذر می کنند.

/ 1 نظر / 16 بازدید