دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

تست روانشناسی
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ٦ آبان ۱۳۸٩  

گزارشگربه هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى : جناب روانپزشک شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟

روان‌پزشک : ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند.

گزارشگر: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌ تر است.

روان‌پزشک : نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد...  شما می‌خواهید تختتان کنار پنجره باشد؟

نتیجه گیری :

1.  راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست.

2.  در حل مشکل و در هنگام تصمیم گیری هدفمان یادمان نرود . در حکایت فوق هدف خالی کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پیشنهادی.

3.  همه  راه حل ها همیشه در تیر رس نگاه نیست


کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر ،لطیفه