دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

میزان و آمار تولید خودرو در ایران و جهان (قسمت دوم)
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱٧ خرداد ۱۳۸٩  

 پس از گذشت چند ماه از سال 2010 میلادی مدتی بود که سایت oica.net آمار خودروهای تولیدی در سال 2009 را اعلام نکرده بود که نهایتا بر روی سایت قرار گرفت که متاسفانه دارای آمار صحیحی نمی باشد در این گزارش میزان تولید ایران در سال 2009  752310 خودرو بوده که با 28% کاهش نسبت به سال 2008 است در صورتی است که تعداد واقعی تولید خودرو در سال 2009 در ایران حداقل تعداد 1100000 بوده که 10% افزایش تولید داشته است. با نگاهی اجمالی به این آمار  در بین کشورهای با تولید بالای یک میلیون فقط کشورهای چین و هند هستند که رشد نسبتا قابل ملاحظه ای دارند (البته امکان دارد که رشد هند بیشتر از اینها نیز باشد که به طور تخصصی توسط اینجانب هنوز بررسی نشده است). طبق این آمار چین با تولید 13790994 عدد خودرو در راس کشورهای تولید کننده خودرو قرار گرفته است و پس از آن به ترتیب ژاپن، امریکا، آلمان، کره جنوبی و برزیل از رتبه دوم تا ششم قرار گرفته اند. طبق این آمار ایران در رتبه 18 قرار گرفته که اگر آنرا اصلاح کنیم و مابقی آمار های هم درست باشد ایران در رتبه 12 در بالای کشور انگلیس خواهد ایستاد. نادرست بودن آمار ایران دارای تفاسیر زیادی می تواند باشد که در این پست به آن پرداخته نخواهد شد.

لازم به ذکر است بعد از اعتراض های صورت گرفته سایت مربوطه موارد را اصلاح نمود و شما می توانید در ادامه مطلب آنرا مشاهده نمایید. در این آمار جدید  ایران با تولید 1,395,421در رتبه ١٢ جهان با ۵/٩ درصد افزایش نسبت به سال ٢٠٠٨ قرار گرفته است. نکته جالب اینکه حتی پس از اصلاح یعنی در این آمار جدید میزان رشد نسبت به سال ٢٠٠٨ برای ایران ٢۴ درصد خواهد بود نه ۵/٩ % که امید می رود این نیز اصلاح شود.


           
 2009  (production statistics (old version
  Country Cars Commercial vehicles Total % change
No. Total 47,227,656 13,759,329 60,986,985 -13.50%
1 China 10,383,831 3,407,163 13,790,994 48.30%
2 Japan 6,862,161 1,072,355 7,934,516 -31.50%
3 USA 2,249,061 3,462,762 5,711,823 -34.30%
4 Germany 4,964,523 245,334 5,209,857 -13.80%
5 South Korea 3,158,417 354,509 3,512,926 -8.20%
6 Brazil 2,576,628 605,989 3,182,617 -1.00%
7 India 2,166,238 466,456 2,632,694 12.90%
8 Spain 1,812,688 357,390 2,170,078 -14.60%
9 France 1,821,734 228,028 2,049,762 -20.20%
10 Mexico 939,469 617,821 1,557,290 -28.20%
11 Canada 822,363 667,288 1,489,651 -28.50%
12 UK 999,460 90,679 1,090,139 -33.90%
13 Czech Rep. 967,760 6,809 974,569 3.00%
14 Thailand 305,250 663,055 968,305 -30.50%
15 Poland 819,000 60,186 879,186 -7.10%
16 Turkey 510,931 358,674 869,605 -24.20%
17 Italy 661,100 182,139 843,239 -17.60%
18 Iran 692,230 60,080 752,310 -28.40%
19 Russia 595,839 126,592 722,431 -59.60%
20 Belgium 510,300 12,510 522,810 -27.80%
21 Argentina 380,067 132,857 512,924 -14.10%
22 Malaysia 442,186 43,005 485,191 -8.60%
23 Indonesia 352,172 112,644 464,816 -22.60%
24 Slovakia 461,340 0 461,340 -19.90%
25 Supplementary 285,339 111,568 396,907 -24.80%
26 South Africa 224,000 156,000 380,000 -32.50%
27 Romania 279,320 17,178 296,498 20.90%
28 Australia 188,158 39,125 227,283 -31.00%
29 Taiwan 183,986 42,370 226,356 23.70%
30 Slovenia 202,570 10,179 212,749 7.50%
31 Hungary 180,500 2,040 182,540 -47.30%
32 Sweden 128,738 27,600 156,338 -49.30%
33 Portugal 101,680 24,335 126,015 -28.10%
34 Uzbekistan 110,200 7,700 117,900 -43.30%
35 Netherlands 50,620 25,981 76,601 -42.20%
36 Austria 56,000 15,714 71,714 -52.60%
37 Ukraine 65,646 3,649 69,295 -83.60%
38 Egypt 38,420 27,580 66,000 -42.50%
39 Finland 10,907 64 10,971 -38.70%
40 Serbia 8,720 1,355 10,075 -13.40%

جدول اصلاح شده!

No Country Cars Commercial vehicles Total % change
Total 47,952,995 13,761,694 61,714,689 -13.50%
1 China 10,383,831 3,407,163 13,790,994 48.30%
2 Japan 6,862,161 1,072,355 7,934,516 -31.50%
3 USA 2,246,470 3,462,382 5,708,852 -34.30%
4 Germany 4,964,523 245,334 5,209,857 -13.80%
5 South Korea 3,158,417 354,509 3,512,926 -8.20%
6 Brazil 2,576,628 605,989 3,182,617 -1.00%
7 India 2,166,238 466,456 2,632,694 12.90%
8 Spain 1,812,688 357,390 2,170,078 -14.60%
9 France 1,819,462 228,196 2,047,658 -20.30%
10 Mexico 942,876 618,176 1,561,052 -28.00%
11 Canada 822,267 668,365 1,490,632 -28.40%
12 Iran 1,359,520 35,901 1,395,421 9.50%
13 UK 999,460 90,679 1,090,139 -33.90%
14 Thailand 313,442 685,936 999,378 -28.30%
15 Czech Rep. 967,760 6,809 974,569 3.00%
16 Poland 819,000 65,133 884,133 -7.10%
17 Turkey 510,931 358,674 869,605 -24.20%
18 Italy 661,100 182,139 843,239 -17.60%
19 Russia 595,839 126,592 722,431 -59.60%
20 Belgium 524,595 12,510 537,354 -25.80%
21 Argentina 380,067 132,857 512,924 -14.10%
22 Malaysia 447,002 42,267 489,269 -7.80%
23 Indonesia 352,172 112,644 464,816 -22.60%
24 Slovakia 461,340 0 461,340 -19.90%
25 South Africa 222,981 150,942 373,923 -33.60%
26 Romania 279,320 17,178 296,498 20.90%
27 Australia 188,158 39,125 227,283 -31.00%
28 Taiwan 183,986 42,370 226,356 23.70%
29 Slovenia 202,570 10,179 212,749 7.50%
30 Hungary 180,500 2,040 182,540 -47.30%
31 Sweden 128,738 27,600 156,338 -49.30%
32 Portugal 101,680 24,335 126,015 -28.10%
33 Uzbekistan 110,200 7,700 117,900 -43.30%
34 Egypt 60,249 32,090 92,339 -23.00%
35 Netherlands 50,620 25,981 76,601 -42.20%
36 Austria 56,620 15,714 72,334 -52.20%
37 Ukraine 65,646 3,649 69,295 -83.60%
38 Finland 10,907 64 10,971 -38.70%
39 Serbia 8,720 1,355 10,075 -13.4
40 Supplementary 302,450 110,109 412,559 -22.40%


کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو