دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

جملات و سخنان زیبا از بزرگان
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱٢ خرداد ۱۳۸٩  

به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر کردنها و ریسکهای بزرگ محتاجند.
وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
این سه میم را از همواره دنبال کن:

حبت و احترام به خود را
محبت به همگان را
 
و مسئولیت پذیری در برابر کارهایی که کرده ای

 به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است.

اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی اول قواعد را بیاموز.
به خاطر یک مشاجرۀ کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.
وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده ای، گامهایی را پیاپی برای رفع آن خطا بردار.
خشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
شمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزشهای خود را به سادگی در برابر آنها واننه.
به خاطر داشته باش گاه سکوت بهترین پاسخ است.
رافتمندانه بزی؛ که هر گاه بیشتر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی..
زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.
در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا می کنی و از او گلایه داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه های قدیم نگیر.
دانش خود را با دیگران در میان گذار.... این تنها راه جاودانگی است.
با دنیا و زندگی زمینی بر سر مهر باش.
سالی یک بار جایی برو که تا کنون هرگز نرفته ای.
بدان که بهترین ارتباط آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.
وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه را از دست داده ای که چنین را به دست آورده ای.
در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.


کلمات کلیدی: عمومی ،خانواده