دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

حمد خدا
ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳۸٧  

ستایش خداوندی را سزاست که شناخته شد بی آنکه دیده شود، و آفرید بی آنکه دچار رنج و زحمتی گردد، با قدرت خود پدیده‏ها را آفرید، و با عزت خود گردنکشان را بنده خویش ساخت، و با بخشش خود بر همه بزرگان برتری یافت، او خدایی است که دنیارا مسکن مخلوقات برگزید، و پیامبران خود را به هدایت جن و انس فرستاد، تا دنیا را آنگونه که هست بشناسانند، و از زیانهای دنیا برحذر دارند، و با مطرح کردن مثلها، عیوب دنیاپرستی را نشان دهند، و آنچه را که مایه عبرت است تذکر دهند، از تندرستیها و بیماریها، از حلال و حرام، و آنچه را که خداوند برای بندگان اطاعت‏کننده و نافرمان، از بهشت و جهنم آماده کرده، که وسیله کرامت یا سقوط و پستی است بازگو نمایند. خدا را ستایش می‏کنم چنانکه خود از بندگان خواسته است، و برای هر چیزی اندازه‏ای قرار داده و برای هر اندازه‏ای مدتی معین کرده، و هر مدتی را حسابی مقرر داشته است. نهج البلاغه خطبه ۱۸۳


کلمات کلیدی: ایمان