دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در 7 ماه اول سال 2016 کشور امریکا
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢۱ امرداد ۱۳٩٥  

برای دیدن  آمار تولید خودرو در 7 ماه اول سال 2016 کشور امریکا می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در 7 ماه اول 10156215 عدد خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.1% رشد داشته است.


Table sorted by year-to-date sales
 
  Jul-16 Jul-15 % change 7 mos. 2016 7 mos. 2015 % change
Buick 22,960 20,791 10.40% 127,167 127,105 0.00%
Cadillac 14,341 14,154 1.30% 87,572 95,053 -7.90%
Chevrolet 178,820 188,790 -5.30% 1,185,710 1,242,409 -4.60%
GMC 51,137 48,777 4.80% 305,724 313,490 -2.50%
General Motors 267,258 272,512 -1.90% 1,706,173 1,778,057 -4.00%
Ford 206,170 212,478 -3.00% 1,498,043 1,453,685 3.10%
Lincoln 9,098 9,536 -4.60% 62,395 56,648 10.10%
Ford Motor Co. 215,268 222,014 -3.00% 1,560,438 1,510,333 3.30%
Lexus 27,890 29,816 -6.50% 179,454 188,664 -4.90%
Scion 6,423 3,865 66.20% 44,143 28,796 53.30%
Toyota 179,920 183,500 -2.00% 1,188,436 1,231,161 -3.50%
Toyota/Scion 186,343 187,365 -0.50% 1,232,579 1,259,957 -2.20%
Toyota Motor Sales U.S.A. 214,233 217,181 -1.40% 1,412,033 1,448,621 -2.50%
Alfa Romeo 43 49 -12.20% 338 354 -4.50%
Chrysler 19,095 19,907 -4.10% 148,398 191,079 -22.30%
Dodge 35,520 39,492 -10.10% 311,658 303,701 2.60%
Ram 44,069 42,021 4.90% 302,082 274,924 9.90%
Fiat 2,754 3,196 -13.80% 19,346 23,118 -16.30%
Jeep 79,246 75,459 5.00% 543,714 476,101 14.20%
FCA US 180,727 180,124 0.30% 1,325,536 1,269,277 4.40%
Maserati 811 957 -15.30% 6,013 6,261 -4.00%
Fiat Chrysler Automobiles† 181,538 181,081 0.30% 1,331,549 1,275,538 4.40%
Acura 13,674 14,915 -8.30% 92,668 102,002 -9.20%
Honda 139,125 131,409 5.90% 852,486 797,323 6.90%
American Honda Motor Co. 152,799 146,324 4.40% 945,154 899,325 5.10%
Infiniti 9,945 10,433 -4.70% 74,923 74,713 0.30%
Nissan 122,530 120,439 1.70% 855,666 792,642 8.00%
Nissan North America 132,475 130,872 1.20% 930,589 867,355 7.30%
Hyundai 75,003 71,013 5.60% 449,063 442,163 1.60%
Kia 59,969 56,311 6.50% 388,296 367,263 5.70%
Hyundai-Kia 134,972 127,324 6.00% 837,359 809,426 3.50%
Subaru of America 52,093 50,517 3.10% 331,551 322,935 2.70%
Audi 18,364 17,654 4.00% 115,298 111,269 3.60%
Bentley 165 208 -20.70% 793 1,457 -45.60%
Lamborghini* 86 84 2.40% 602 588 2.40%
Porsche 3,878 4,730 -18.00% 30,586 29,868 2.40%
VW 28,758 31,300 -8.10% 177,772 205,742 -13.60%
VW Group Of America 51,251 53,976 -5.00% 325,051 348,924 -6.80%
Mercedes-Benz 31,795 29,689 7.10% 210,334 208,189 1.00%
Smart USA 493 441 11.80% 3,086 4,065 -24.10%
Mercedes-Benz USA 32,288 30,130 7.20% 213,420 212,254 0.50%
BMW 25,777 26,970 -4.40% 179,213 195,593 -8.40%
Mini 4,774 5,191 -8.00% 29,918 35,451 -15.60%
Rolls-Royce* 102 98 4.10% 714 686 4.10%
BMW of N.A. 30,653 32,259 -5.00% 209,845 231,730 -9.40%
Mazda N.A. 27,915 27,157 2.80% 173,269 186,152 -6.90%
Mitsubishi Motors N.A. 7,890 7,868 0.30% 59,824 57,412 4.20%
Jaguar 3,398 1,242 173.60% 14,389 9,078 58.50%
Land Rover 6,075 5,011 21.20% 42,723 37,323 14.50%
Jaguar Land Rover N.A. 9,473 6,253 51.50% 57,112 46,401 23.10%
Volvo Cars N.A. 8,584 5,619 52.80% 45,238 34,985 29.30%
Tesla Motors* 2,250 2,100 7.10% 15,475 14,700 5.30%
Other** 305 298 2.30% 2,135 2,086 2.30%
U.S. LIGHT VEHICLE 1,521,245 1,513,485 0.50% 10,156,215 10,046,234 1.10%

کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو