دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

تعداد خودرو موجود در هر کشور در ازای هر 1000 نفر
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳٩٤  

شاید تا به حال زیاد شنیده ایم که در تهران و یا حتی شهرستانها خودرو خیلی زیاد بوده و همین امر علت اصلی ترافیک خیابانها و جاده ها است.

از شاخص های مهم و واحد مقایسه ای استاندارد جهانی برای این کار تعداد خودروهای موجود در هر کشور به ازای هر هزار نفر است. این واحد برای کشورهای اروپایی بین 500 الی 600، امریکا حدود 800، کره جنوبی 450 , ژاپن 588 است.

برای ایران این شاخص در سال 2012 200 بوده و در حال حاضر حدود 250 می باشد.

در ادامه می توانید این شاخص را برای کشورهای مختلف دنیا مشاهده فرمایید و نتیجه اینکه ایران تا رسیدن به استاندارد جهانی یعنی 500 خیلی فاصله دارد و هنوز خودرو کم داریم و همین شاخص علت اصلی انگیزه  شرکتهای خودرو ساز را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند.

در این شاخص ایران در جهان رتبه 75 را دارد 


ther two-wheelers.

 

RankCountryMotor vehicles per
1000 people
Notes
1  San Marino 1,263 2010[1]
2  Monaco 842 2011[1]
3  Liechtenstein 826 2011[1]
4  United States 809 2011[1][2]
5  Iceland 747 2011[1]
6  Luxembourg 741 2011[1]
7  Australia 731 2015[3]
8  Malta 709 2011[1]
9  New Zealand 708 2011[1]
10  Guam 703 2013[4]
11  Italy 682 2011[1]
12  Canada 662 2014[1]
13  Spain 593 2011[1]
14  Norway 591 2011[1]
14  Germany 588 2011[1]
15  Japan 588 2010[1]
16  Austria 585 2011[1]
17  Poland 580 2011[1]
18  France 578 2012[5]
19   Switzerland 573 2011[1]
20  Lithuania 560 2010[1]
21  Belgium 559 2010[1]
22  Finland 551 2011[1]
23  Portugal 548 2010[6]
24  Greece 537 2010[1]
25  Bahrain 537 2009[1]
26  Qatar 532 2007[1]
27  Cyprus 532 2010[1]
28  Netherlands 528 2010[1]
29  Kuwait 527 2010[1]
30  Sweden 520 2010[1]
31  United Kingdom 519 2010[1]
32  Ireland 513 2009[1]
33  Slovenia 512 2011[7]
34  Brunei 510 2008[1]
35  Czech Republic 485 2010[1]
36  Denmark 480 2010[1]
37  Estonia 476 2010[1]
38  Barbados 469 2007[1]
39  South Korea 450 2013[8]
40  Lebanon 434 [9]
41  Bulgaria 393 2010[1]
42  Croatia 380 2010[1]
43  Slovakia 364 2010[1]
44  Belarus 362 2010[1]
45  Malaysia 361 2010[1]
46  Israel 358 2014[10]
47  Trinidad and Tobago 353 2007[1]
48  Hungary 345 2010[1]
49  Saudi Arabia 336 [9]
50  Taiwan 322 2014[11]
51  Latvia 319 2010[1]
52  Russia 317 2014[12]
53  Argentina 314 2007[1]
54  Romania 314 2014[13]
55  United Arab Emirates 313 2007[1]
56  Montenegro 309 2011[14]
59  Suriname 291 2010[1]
60  Libya 290 2007[1]
61  Mexico 275 2010[1]
62  Turkey 253 2014[15]
63  Brazil 249 2011[16]
64  Serbia 238 2010[1]
65  Antigua and Barbuda 230 2009[1]
66  Chile 230 2013[17]
67  Saint Kitts and Nevis 223 [9]
68  Ukraine 220 2012[18]
69  Kazakhstan 219 2010[1]
70  Oman 215 2007[1]
71  Bosnia and Herzegovina 214 2010[1]
72  Thailand 206 2012[19][20]
73  Saint Vincent and the Grenadines 204 2008[1]
74  Uruguay 200 2009[1]
75  Iran 200 2012[21]
76  Jamaica 188 2010[1]
77  Fiji 179 2010[1]
78  Costa Rica 177 2010[1]
79  Seychelles 176 2010[1]
80  Mauritius 175 2010[1]
81  Belize 174 2007[1]
82  Tonga 174 [9]
83  Saint Lucia 166 [9]
84  Jordan 165 2010[1]
85  South Africa 165 2010[1]
86  Dominica 163 [9]
87  Nauru 159 2004[22]
88  Moldova 156 2010[1]
89  Georgia 155 2010[1]
90  Republic of Macedonia 155 2009[1]
91  Kosovo 150 2013[23]
92  Colombia 148 2015[24]
93  Singapore 149 2010[1]
94  Venezuela 147 2007[1]
95  Kiribati 146 2008[1]
96  Botswana 133 2009[1]
97  Panama 132 2010[1]
98  China 128 2015[25]
98  Dominican Republic 128 2009[1]
99  Tunisia 125 2010[1]
100  Albania 124 2010[1]
101  Grenada 122 [26]
102  Zimbabwe 114 2007[1]
102  Algeria 114 2010[1]
104  Azerbaijan 112 2011[1]
105  Namibia 107 2010[1]
106  Turkmenistan 106 2008[1]
107  Armenia 101 2010 [27]
107  Cape Verde 101 2007[1]
109  Honduras 95 2008[1]
110  Guyana 95 2008[1]
111  El Salvador 94 2007[1]
112  Swaziland 89 2007[1]
113  Bahamas 81 2007[1]
114  Hong Kong 77 2010[1]
115  Samoa 77 2007[1]
116  Sri Lanka 76 2012[28]
117  Peru 73 2010[1]
118  Syria 73 2010[1]
119  Mongolia 72 2008[1]
120  Ecuador 71 2010[1]
121  Morocco 70 2007[1]
122  Bolivia 68 2007[1]
123  Guatemala 68 2010[1]
124  Indonesia 69 2011[1]
125  Kyrgyzstan 59 2007[1]
126  Bhutan 57 2009[1]
127  Nicaragua 57 2010[1]
128  Paraguay 54 2009[1]
129  Vanuatu 54 [9]
130  Iraq 50 [9]
131  Egypt 45 2009[1]
134  Palestine 42 2010[1]
135  Angola 38 2007[1]
136  Cuba 38 2008[1]
137  Tajikistan 38 2007[1]
138  Uzbekistan 37 2004[29]
139  Micronesia, Federated States of 37 2007[1]
140  Yemen 35 2007[1]
141  Comoros 33 2007[1]
142  Guinea-Bissau 33 2008[1]
143  Nigeria 31 2007[1]
144  Philippines 30 2010[1]
145  Ghana 30 2009[1]
146  Maldives 28 2010[1]
147  Djibouti 28 [9]
148  Afghanistan 28 2010[1]
149  Congo, Republic of the 27 2007[1]
150  Sudan 27 2007[1]
151  Madagascar 26 2009[1]
152  Kenya 24 2010[1]
153  Vietnam 23 2013 [30]
154  Benin 22 2007[1]
155  Senegal 22 2008[1]
156  Cambodia 21 2005[1]
157  Zambia 21 2008[1]
158  Laos 20 2007[1]
159  Cote d'Ivoire 20 2007[1]
160  India 18 2011 [31]
161  Pakistan 18 2010[1]
162  Cameroon 14 2007[1]
162  Gabon 14 2004[32]
163  Mali 14 2009[1]
164  Equatorial Guinea 13 2004[33]
165  Papua New Guinea 13 [9]
166  Haiti 12 [9]
167  Mozambique 12 2009[1]
168  Burkina Faso 12 2010[1]
169  Eritrea 11 2007[1]
170  North Korea 11 2006[34]
171  Malawi 8 2007[1]
172  Uganda 8 2009[1]
173  Myanmar 7 2010[1]
174  Tanzania 7 2007[1]
175  Gambia 7 2004[1]
176  Niger 7 2009[1]
177  Burundi 6 2007[1]
178  Sierra Leone 6 2008[1]
179  Chad 6 2006[1]
180  Congo, Democratic Republic of the 5 2007[1]
181  Guinea 5 [9]
182  Mauritania 5 [9]
183    Nepal 5 2007[1]
184  Central African Republic 4 [9]
185  Lesotho 4 2004[35]
186  Ethiopia 3 2007[1]
187  Somalia 3 [9]
188  Liberia 3 2007[1]
189  Bangladesh 3 2010[1]
190  Solomon Islands 3 2004[36]
191  São Tomé and Príncipe 2 2007[1]
192  Togo 2 2007[1]

کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو