دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در سال 2015
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳ اسفند ۱۳٩٤  

در سال 2015 حدود 90 میلیون خودرو تولید گردیده که چین با 24 میلیون، امریکا با 12 میلیون، ژاپن با 9 میلیون در صدر لیست تولید کنندگام خودرو قرار گرفته اند.

ایران با حدود یک میلیون تیراژ در مقام بیستم جهان قرار گرفته است.

جدول و آمار در ادامهکلمات کلیدی: عمومی ،خودرو