دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

ابتکاری جالب برای حفظ ایمنی در جاده ها
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳٩٤  

یک برند معروف دیجیتالی به منظور کاهش تلفات جاده ای و نصب دوربین در جلوی ماشین، در پشت کامیونها تصویر جلو را نشان می دهد که شکل زیر گویای این تکنولوژی است.


کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو ،سلامتی