دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

رازهای خوشبختی
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳  

به مردم اجازه ندهید آن آدم دوست داشتنی و مهربانی که هستید را تغییر دهند. نگذارید کسی باعث شود احساس ناراحتی و افسردگی کنید. از خوبی و عشق درونتان برای قوی ماندن استفاده کنید.

خوشبخترین زوجها هیچگاه شخصیتشان یکسان نیست. آنها بهترین درک را از تفاوتهای همدیگر دارند.

تا زمانیکه در آسمان کسی هست که از من مراقبت کند، کسی در زمین نیست که مرا خرد کند.

زندگی سخت است ولی من از آن سخت ترم!

داشتن قلبی مهربان در دنیایی بی رحم، شجاعت است نه ضعف!

به آدمهایی که با خوشحالی شما شاد و با نارحتی شما غمگین می شوند توجه خاص داشته باشید آنها کسانی هستند که سزاوار جایگاهی ویژه در قلب شما هستند.

خدایا آسایس شب را نصیب کسانی کن که آسایس روز را نصیب دیگران می کنند... 


کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر