دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

هر چیز که در جستن آنی ، آنی
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳  

تا در طلب گوهر کانی ، کانی

تا در هوس لقمه نانی ، نانی

این نکته و رمز اگر بدانی دانی

هر چیز که در جستن آنی ، آنی


کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر