دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در سال 2013
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩٢  

در سال 2013 میلادی تعداد 87249845 خودرو تولید شده که چین با سهم 22 میلیون در رتبه اول و امریکا با تعداد تولید 11 میلیون در رتبه دوم و ژاپن با 9.6 و آلمان با 5.7 و کره جنوبی با 4.5 میلیون در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

ایران نیز با تولید 626110 عدد در سال 2013 و با 38% کاهش نسبت به سال 2012 در رتبه 21 جهان قرار گرفته است. ایران با بیشترین کاهش بعد از هلند در رتبه دوم کاهش تولید قرار گرفته است.

در ادامه می توانید جدول تولید خودرو ها بر حسب کشورها را ملاحظه نمایید.


Rank
Country
Cars Commercial vehicles Total % change
Total 65,386,596 21,863,249 87,249,845 3.60%
1 China 18,085,213 4,031,612 22,116,825 14.80%
2 USA 4,346,958 6,698,944 11,045,902 6.90%
3 Japan 8,189,323 1,440,747 9,630,070 -3.10%
4 Germany 5,439,904 278,318 5,718,222 1.20%
5 South Korea 4,122,604 398,825 4,521,429 -0.90%
6 India 3,138,988 741,950 3,880,938 -7.00%
7 Brazil 2,742,309 998,109 3,740,418 9.90%
8 Mexico 1,771,987 1,280,408 3,052,395 1.70%
9 Thailand 1,122,780 1,409,797 2,532,577 4.30%
10 Canada 965,191 1,414,615 2,379,806 -3.40%
11 Russia 1,919,636 255,675 2,175,311 -2.60%
12 Spain 1,719,700 443,638 2,163,338 9.30%
13 France 1,460,000 280,000 1,740,000 -11.60%
14 UK 1,509,762 87,671 1,597,433 1.30%
15 Indonesia 925,111 283,100 1,208,211 13.40%
16 Czech Rep. 1,128,473 4,458 1,132,931 -3.90%
17 Turkey 633,604 491,930 1,125,534 4.90%
18 Slovakia 975,000 0 975,000 5.20%
19 Argentina 506,539 284,468 791,007 3.50%
20 Italy 388,465 269,742 658,207 -2.00%
21 Iran 538,170 87,940 626,110 -38.20%
22 Others 474,188 127,950 602,138 0.40%
23 Malaysia 540,200 55,970 596,170 4.70%
24 Poland 475,000 108,258 583,258 -10.90%
25 South Africa 265,257 280,656 545,913 1.20%
26 Belgium 449,600 30,564 480,164 -10.80%
27 Romania 410,959 38 410,997 21.70%
28 Taiwan 291,037 47,683 338,720 -0.10%
29 Hungary 220,000 2,400 222,400 2.10%
30 Australia 185,427 30,499 215,926 -4.70%
31 Austria 148,320 22,900 171,220 20.00%
32 Sweden 161,080 0 161,080 -1.10%
33 Uzbekistan 133,740 21,020 154,760 -5.70%
34 Portugal 109,698 44,318 154,016 -5.80%
35 Slovenia 89,395 4,339 93,734 -28.40%
36 Ukraine 45,758 4,691 50,449 -33.90%
37 Egypt 25,650 13,400 39,050 -30.90%
38 Serbia 10,100 805 10,905 -1.20%
39 Finland 3,330 0 3,330 14.80%
40 Netherlands 0 0 0 -100.00%
 
 
 

کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو