دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار فروش خودرو در 9 ماه اول 2013 در امریکا
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳٩٢  

آمار فروش خودرو در 9 ماه اول 2013 در امریکا

در ادامه


Top selling light vehicles
    Sept.     9 mos.
1 Ford F series 60,456   Ford F series 559,506
2 Chevrolet Silverado 32,506   Chevrolet Silverado 360,775
3 Toyota Camry 31,871   Toyota Camry 318,990
4 Ram 28,145   Honda Accord 282,102
5 Honda Accord 25,176   Ram 262,787
6 Toyota Corolla/Matrix 23,251   Honda Civic 253,561
7 Honda Civic 22,983   Nissan Altima 249,518
8 Ford Escape 22,607   Toyota Corolla/Matrix 233,547
9 Honda CR-V 21,439   Honda CR-V 229,082
10 Nissan Altima 21,221   Ford Escape 228,290


Top selling cars
    Sept.     9 mos.
1 Toyota Camry 31,871   Toyota Camry 318,990
2 Honda Accord 25,176   Honda Accord 282,102
3 Toyota Corolla/Matrix 23,251   Honda Civic 253,561
4 Honda Civic 22,983   Nissan Altima 249,518
5 Nissan Altima 21,221   Toyota Corolla/Matrix 233,547
6 Ford Fusion 19,972   Ford Fusion 226,293
7 Hyundai Elantra 19,691   Chevrolet Cruze 195,775
8 Ford Focus 16,733   Hyundai Elantra 194,593
9 Toyota Prius 15,890   Ford Focus 188,654
10 Chevrolet Malibu 14,487   Toyota Prius 186,756


Top selling light trucks
    Sept.     9 mos.
1 Ford F series 60,456   Ford F series 559,506
2 Chevrolet Silverado 32,506   Chevrolet Silverado 360,775
3 Ram 28,145   Ram 262,787
4 Ford Escape 22,607   Honda CR-V 229,082
5 Honda CR-V 21,439   Ford Escape 228,290
6 Toyota RAV4 15,928   Chevrolet Equinox 185,420
7 Chevrolet Equinox 15,443   Toyota RAV4 160,242
8 Ford Explorer 14,965   Ford Explorer 145,934
9 Jeep Grand Cherokee 14,906   GMC Sierra 135,670
10 GMC Sierra 13,438   Jeep Grand Cherokee 128,697

کلمات کلیدی: خودرو