دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آماری از فراخوان خودروها در سالهای مختلف
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢  

عیب پیدا کردن خودرو حتی در بین ماشینهای مدرن امروزی نیز امری اجتناب ناپذیر بوده و مهمترین مسئله در این خصوص نحوه برخورد شرکتهای خودروساز در این راستا می باشد.

در هر سال شاهد خواهیم بود که حتی خودروسازهای برتر مانند تویوتا، فورد، بنز، هوندا و بی ام و  و... فراخوانهای با تعداد گسترده ای را اعلام می نمایند.

به عنوان مثال در سال 2011 شرکتهای تویوتا، فورد و هوندا هر یک بیش از 3 میلیون ماشین را به دلیل عیبهای مختلف فراخوان نموده اند.

در سال 2010 و 2011 به ترتیب 20 و 15.5 میلیون در کل فراخوان گردیده اند.

در ادامه می توانید آماری از فراخوانهای محصول در حوزه خودروسازها را مشاهده نمایید.


 

2011 Auto Recall Numbers by Manufacturer      
Rank Manufacturer Total Cars Recalled in 2011 Total 2011 U.S. Sales      
Note: 2011 U.S. sales are only given to show a relative size of the auto manufacturer. Also, it should be noted that recalls may be for models from 2001 on.      
1 Honda /Acura 3,800,000 1,147,000      
2 Toyota 3,500,000 1,644,000      
3 Ford 3,300,000 2,143,000      
4 Chrysler 773,000 1,369,114      
5 Subaru 591,752 266,989      
6 Hyundai 503,418 645,691      
7 General Motors 500,000 2,503,000      
8 Nissan 302,013 1,042,000      
9 Volkswagen 289,740 324,000      
10 BMW 276,368 248,073      
11 Mazda 155,300 245,356      
12 Kia 151,758 485,492      
13 Mercedes-Benz 143,664 245,269      
14 American Suzuki 105,790        
15 Volvo 36,369 67,240      
16 Jaguar Land Rover 4,977        
17 Saab 4,400        
18 Porsche 1,937        
Year Vehicles Recalled          
2011 15,500,000          
2010 20,000,000          
2009 15,200,000          
2008 8,600,000          
2004 14,353,000          
2003 19,098,000          
2002 18,435,000          
2001 13,626,000          
2000 24,646,000          
1999 19,376,000          
1998 17,164,000          
1997 14,712,000          
1996 17,826,000          
1995 18,121,000          
1994 6,202,000          
1993 8,408,000          
Recent Auto Recalls    
Model Year Manufacturer Model(s) Reason Number Recalled    
2013 Ford Escape / Fusion Engine Fires 89,000    
01 – 11 Toyota Multiple Models Faulty Steering 2,770,000    
02 – 04 Chrysler Jeep Liberty / Grand Cherokee Air Bag Issues 919,000    
12 – 13 Nissan Altima Steering Defect 14,000    
07 – 09 Toyota Multiple Models Door Fires 7,500,000    
05 – 09 Toyota Venza /Camry / Tacoma Airbag Issues 681,500    
02 – 05 Honda Civic / Pilot Headlight Failure 820,000    
03 – 07 Honda Accord / Acura TL Faulty Power Steering 600,000    
06 – 10 Toyota RAV4 / Lexus HS 250h Rear Suspension Issues 778,000    
01 – 04 Ford Escape Sticky Cruise Control 500,000    
04 – 05 Ford Freestar / Mercury Monterey Sudden Loss of Power 205,896    
Recalls Where Deaths or Injuries Were Reported
Year Company Reason Recalled Deaths Injuries Accidents
2010 GM Engine Fires 1.5 million     14
2009 Toyota Power Steering Failure 8.5 million 16 243 2
2000 Bridgestone Faulty Tires 6.5 million 271 600  
Oct-95 Ford Electric Switch Fires 14.3 11 31  
1998 GM Airbags Randomly Deploy 1 million      
1995 Multiple Faulty Seat Belts 8.9 million   90  
1981 GM Loose Suspension Belts 5.8 million      
1980 Ford Transmission Slips Into Reverse   98 1,710 6,000
1978 Ford Pinto Transmission and Engine Fires   54    

 

2011 Auto Recall Numbers by Manufacturer      
Rank Manufacturer Total Cars Recalled in 2011 Total 2011 U.S. Sales      
Note: 2011 U.S. sales are only given to show a relative size of the auto manufacturer. Also, it should be noted that recalls may be for models from 2001 on.      
1 Honda /Acura 3,800,000 1,147,000      
2 Toyota 3,500,000 1,644,000      
3 Ford 3,300,000 2,143,000      
4 Chrysler 773,000 1,369,114      
5 Subaru 591,752 266,989      
6 Hyundai 503,418 645,691      
7 General Motors 500,000 2,503,000      
8 Nissan 302,013 1,042,000      
9 Volkswagen 289,740 324,000      
10 BMW 276,368 248,073      
11 Mazda 155,300 245,356      
12 Kia 151,758 485,492      
13 Mercedes-Benz 143,664 245,269      
14 American Suzuki 105,790        
15 Volvo 36,369 67,240      
16 Jaguar Land Rover 4,977        
17 Saab 4,400        
18 Porsche 1,937        
Year Vehicles Recalled          
2011 15,500,000          
2010 20,000,000          
2009 15,200,000          
2008 8,600,000          
2004 14,353,000          
2003 19,098,000          
2002 18,435,000          
2001 13,626,000          
2000 24,646,000          
1999 19,376,000          
1998 17,164,000          
1997 14,712,000          
1996 17,826,000          
1995 18,121,000          
1994 6,202,000          
1993 8,408,000          
Recent Auto Recalls    
Model Year Manufacturer Model(s) Reason Number Recalled    
2013 Ford Escape / Fusion Engine Fires 89,000    
01 – 11 Toyota Multiple Models Faulty Steering 2,770,000    
02 – 04 Chrysler Jeep Liberty / Grand Cherokee Air Bag Issues 919,000    
12 – 13 Nissan Altima Steering Defect 14,000    
07 – 09 Toyota Multiple Models Door Fires 7,500,000    
05 – 09 Toyota Venza /Camry / Tacoma Airbag Issues 681,500    
02 – 05 Honda Civic / Pilot Headlight Failure 820,000    
03 – 07 Honda Accord / Acura TL Faulty Power Steering 600,000    
06 – 10 Toyota RAV4 / Lexus HS 250h Rear Suspension Issues 778,000    
01 – 04 Ford Escape Sticky Cruise Control 500,000    
04 – 05 Ford Freestar / Mercury Monterey Sudden Loss of Power 205,896    
Recalls Where Deaths or Injuries Were Reported
Year Company Reason Recalled Deaths Injuries Accidents
2010 GM Engine Fires 1.5 million     14
2009 Toyota Power Steering Failure 8.5 million 16 243 2
2000 Bridgestone Faulty Tires 6.5 million 271 600  
Oct-95 Ford Electric Switch Fires 14.3 11 31  
1998 GM Airbags Randomly Deploy 1 million      
1995 Multiple Faulty Seat Belts 8.9 million   90  
1981 GM Loose Suspension Belts 5.8 million      
1980 Ford Transmission Slips Into Reverse   98 1,710 6,000
1978 Ford Pinto Transmission and Engine Fires   54    

کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو