دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار خودروها در صدر بیشترین و کمترین فروش در امریکا
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳ آبان ۱۳٩۱  
در جدول زیر به ترتیب درصد افزایش و یا کاهش فروش در ماه اکتبر و 10 ماهه اول 2012 در امریکا نشان داده شده است
Winners and Losers
% change in sales among major brands from Oct. 2012

 

  Winners Oct.   Winners 10 mos.   Losers Oct.   Losers 10 mos.
1 Smart 205%   Fiat 130%   Jaguar -23%   Mitsubishi -29%
2 Fiat 89%   Smart 104%   Land Rover -20%   Cadillac -6%
3 Scion 49%   Scion 50%   Lincoln -15%   Suzuki -5%
4 Porsche 42%   Chrysler Division 48%   Volvo -14%   Lincoln -3%
5 Subaru 30%   Volkswagen division 36%   Mitsubishi -9%   Volvo -2%

کلمات کلیدی: خودرو