دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار فروش خودرو در امریکا در 10 ماه اول 2012
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳ آبان ۱۳٩۱  

برای دیدن آمار فروش خودروهای مختلف در امریکا در ماه اکتبر 2012 و 10 ماه اول 2012 و مقایسه آنها با سال 2011 بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

مابقی مطلب در ادامه


Table sorted by year-to-date sales
 
  Oct. 2012 Oct. 2011 % change 10 mos. 2012 10 mos. 2011 % change
Buick 13,384 11,687 15% 150,646 151,779 -1%
Cadillac 13,505 11,795 15% 117,017 124,985 -6%
Chevrolet 135,305 131,804 3% 1,555,688 1,485,737 5%
GMC 33,570 31,609 6% 340,128 326,543 4%
General Motors 195,764 186,895 5% 2,163,479 2,089,044 4%
Ford division 162,793 161,408 1% 1,783,981 1,696,030 5%
Lincoln 5,154 6,094 -15% 69,034 70,935 -3%
Mercury - - - - 248 -100%
Ford Motor Co. 167,947 167,502 0% 1,853,015 1,767,213 5%
Lexus 19,850 18,092 10% 190,840 153,739 24%
Scion 5,887 3,952 49% 62,377 41,559 50%
Toyota Division 129,505 112,002 16% 1,473,449 1,133,271 30%
Toyota/Scion 135,392 115,954 17% 1,535,826 1,174,830 31%
Toyota Motor Sales 155,242 134,046 16% 1,726,666 1,328,569 30%
Chrysler Division 22,222 21,244 5% 263,688 178,795 48%
Dodge 40,611 33,734 20% 432,523 379,175 14%
Ram 25,609 21,836 17% 244,969 210,601 16%
Dodge/Ram 66,220 55,570 19% 677,492 589,776 15%
Fiat 3,720 1,965 89% 36,462 15,826 130%
Jeep 34,023 35,733 -5% 399,213 339,526 18%
Chrysler Group 126,185 114,512 10% 1,376,855 1,123,923 23%
Acura 12,163 11,115 9% 127,936 100,261 28%
Honda Division 94,810 87,218 9% 1,045,495 857,869 22%
American Honda Motor Co. 106,973 98,333 9% 1,173,431 958,130 23%
Hyundai division 50,271 52,402 -4% 590,085 545,316 8%
Kia 42,452 37,690 13% 477,366 405,095 18%
Hyundai-Kia 92,723 90,092 3% 1,067,451 950,411 12%
Infiniti 8,757 6,862 28% 95,353 79,043 21%
Nissan Division 70,928 75,484 -6% 850,816 777,382 9%
Nissan North America 79,685 82,346 -3% 946,169 856,425 11%
Audi 11,708 10,225 15% 112,402 95,206 18%
Bentley 222 162 37% 1,866 1,422 31%
Lamborghini* 40 29 38% 400 282 42%
Porsche 3,211 2,270 42% 28,226 24,934 13%
VW division 34,311 28,029 22% 357,400 263,488 36%
VW Group Of America 49,492 40,715 22% 500,294 385,332 30%
BMW division 26,451 21,873 21% 212,848 199,552 7%
Mini 5,888 5,415 9% 54,419 47,050 16%
Rolls-Royce* 32 30 7% 320 300 7%
BMW Group 32,371 27,318 19% 267,587 246,902 8%
Maybach 3 4 -25% 39 31 26%
Mercedes-Benz 25,644 24,122 6% 232,671 206,632 13%
Smart USA 998 327 205% 8,309 4,084 104%
Daimler AG 26,645 24,453 9% 241,019 210,747 14%
Subaru 26,119 20,081 30% 271,582 215,631 26%
Mazda 18,622 18,326 2% 228,104 209,641 9%
Volvo Cars N.A. 4,200 4,899 -14% 55,826 57,054 -2%
Mitsubishi 3,981 4,378 -9% 50,103 70,253 -29%
Jaguar 699 909 -23% 10,249 10,224 0%
Land Rover 3,129 3,886 -20% 34,803 29,536 18%
Jaguar Land Rover N.A. 3,828 4,795 -20% 45,052 39,760 13%
Suzuki 2,039 1,947 5% 21,188 22,231 -5%
Maserati* 240 187 28% 2,224 1,892 18%
Saab Cars N.A. - 337 -100% - 4,984
 
 

کلمات کلیدی: خودرو