دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آیا شما با نیمه پر لیوانتان زندگی می کنید؟
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱ آبان ۱۳٩٠  

بعضی آدمها با نیمه پر لیوان زندگی می کنند و همواره شاداب و پر امید هستند و بعضی افراد هم با نیمه خالی لیوان زندگی می کنند از اینرو همیشه در افسردگی، ناراحتی و نا امیدی به سر می برند.

تعدادی از افراد هم به امید به دست آوردن داشته های دیگران هستند فارغ از اینکه به دارایی های خویش نگاهی کرده باشند.


کلمات کلیدی: عمومی ،ایمان ،تفکر ،لطیفه