دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

نگرش افراد نسبت به محیط بیرون
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ٢٦ شهریور ۱۳٩٠  

بعضی افراد فقط از زاویه نگاه خودشان به محیط اطراف نگاه می کنند ضعف عمده این افراد در مواقعی ظاهر می شود که بخواهند در مورد مطلبی صحبت یا اظهار نظر کنند که در این صورت همواره نظریه شخصی خود را نیز بصورت ضمنی بیان می کنند


کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر ،لطیفه