دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

ناراحتی قسمت آخر
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳۸٦  

هر مصیبتی را با مصیبت سنگینتر تسکین می دهند و شاید این بدان خاطر است که بدانی از این بدتر هم وجود دارد. از آخرین راههای مناسب برای ترک کلی ناراحتی یاد مرگ است و دو چیز را باید بسیار یاد نمود یکی یاد خدا و دیگری یاد مرگ. این شاید برای افراد ثقیل افتد زیرا یاد مرگ برای آنها در نگاه اول ترسناک می آید و این برای این است یا با زندگی این دنیا خو گرفته یا نگاه درستی نسبت به آن ندارد یا خدای ناکرده اصلا به فکر آن دنیا نبوده است


کلمات کلیدی: