دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار فروش خودرو در 2010 در امریکا خودروسازهای مختلف دنیا
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱٦ دی ۱۳۸٩  
آمار فروش خودرو در آمریکا در سال ٢٠١٠ و مقایسه آن با ٢٠٠٩ برای خودرو سازهای مختلف

Table sorted by year-to-date sales

 

 

12 mos.

12 mos.

12 mos.

12 mos.

 

2010

2009

% chng.

(+/-)

General Motors****

2,211,699

2,071,749

7%

139,950

Ford Motor Co.***

1,964,059

1,677,234

17%

286,825

Toyota³³

1,763,595

1,770,147

0%

-6,552

American Honda¶

1,230,480

1,150,784

7%

79,696

Chrysler Group

1,085,211

931,402

17%

153,809

Nissan¶¶¶

908,570

770,103

18%

138,467

Hyundai Group#

894,496

735,127

22%

159,369

VW³³³

359,889

297,537

21%

62,352

BMW Group*

266,069

242,053

10%

24,016

Subaru

263,820

216,652

22%

47,168

Daimler AG**

230,934

205,199

13%

25,735

Mazda

229,566

207,767

11%

21,799

Jaguar Land Rover

45,204

38,261

18%

6,943

Mitsubishi

55,683

53,986

3%

1,697

Volvo Cars North America³³³³

21,423

-

-

21,423

Suzuki

23,994

38,695

-38%

-14,701

Porsche

25,320

19,696

29%

5,624

Saab Cars North America³

4,837

-

-

4,837

Maserati

1,897

1,273

49%

624

Isuzu

-

165

-100%

-165

Other

3,528

3,680

-4%

-152

TOTAL

11,590,274

10,431,510

11%

1,158,764

 

Source: Automotive News Data Center

Note: Other includes estimates for Aston Martin, Ferrari, Lamborghini and Lotus

*Includes Mini and Rolls-Royce

**Includes Maybach, Mercedes-Benz and Smart

***Includes Volvo through July 2010

****Includes Saab through February 2010

#Includes Kia

Includes Acura

¶¶¶Includes Infiniti

³The sale of Saab was final on Feb. 23, 2010

³³Includes Lexus and Scion

³³³Includes Audi and Bentley

³³³³The sale of Volvo to Zhejiang Geely Holding Group was final on Aug. 2, 2010 


کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو