دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در سال 2015
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱٦ تیر ۱۳٩٥  

آمار تولید خودرو در سال 2015 میلادی در ادامه مطلب آمده که ایران با 9% کاهش نسبت به سال 2014 دو رتبه نزول کرده و به رتبه 20 رسیده است.

تعداد کل خودروهای تولیدی 90 میلیون بوده که حدود 22 میلیون خودروی سنگین و نیمه سنگین تولید شده است

 
Country
Cars Commercial vehicles Total % change
  Total 68,539,516 22,241,067 90,780,583 1.10%
1 China 21,079,427 3,423,899 24,503,326 3.30%
2 USA 4,163,679 7,936,416 12,100,095 3.80%
3 Japan 7,830,722 1,447,516 9,278,238 -5.10%
4 Germany 5,707,938 325,226 6,033,164 2.10%
5 South Korea 4,135,108 420,849 4,555,957 0.70%
6 India 3,378,063 747,681 4,125,744 7.30%

از نکات جالب کاهش میزان تولید در کشورهای ژاپن ، برزیل و روسیه و افزایش چشمگیر در ایتالیا بوده است.

جدول کامل در ادامه مطلب آمده است.


کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو