دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

نیکی کردن
ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز ٩ امرداد ۱۳٩٢  

آنقدر خوبی کن که همواره در یادها ماندگار باشی

آنقدر خوبی کن که دشمنانت هم نتوانند مثبت بودن شما را منکر شوند.

آتقدر محبت کن که در دلهای همه جای داشته باشی.

به فکر این باش که برای ارتقاء محیط خود چه کار می توانی بکنی.

کارهایی را که در گذشته انجام داده ای مرور کن تا بتوانی خود را با افراد سودمند تاریخ مقایسه کنی و ببینی هنوز کار خاصی نکردی.


کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر ،ایمان