دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در امریکا شش ماهه نخست سال 2013 و مقایسه آن با سال قبل
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳٩٢  

آمار تولید خودرو در امریکا در ماه جون و شش ماهه نخست سال 2013 و مقایسه آن با سال قبل

مابقی در ادامه


کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو
 
تاثیر نحوه سئوال کردن
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱ تیر ۱۳٩٢  
در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد: «فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟»ماکس جواب می دهد: «چرا از کشیش نمی پرسی؟» جک نزد کشیش می رود و می پرسد: «جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم.»
کشیش پاسخ می دهد: «نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.»
جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.ماکس می گوید: «تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.»
ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد: «آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می توانم دعا کنم؟»
کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد: «مطمئناًً، پسرم. مطمئناً

کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر ،لطیفه