دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

رابطه ما با خدا
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۳٠ دی ۱۳٩۱  

من در ابتدا خداوند را یک ناظر ، مانند یک رئیس یا یک قاضی میدانستم که دنبال شناسائی خطاهائی است که من انجام داده ام و بدین طریق خداوند میداند وقتی که من مردم ، شایسته بهشت هستم و یا مستحق جهنم ...!

وقتی قدرت فهم من بیشتر شد ، به نظرم رسید که گویا زندگی تقریبا مانند دوچرخه سواری با یک دوچرخه دو نفره است و دریافتم که خدا در صندلی عقب در پا زدن به من کمک میکند...

مابقی در ادامه


کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر ،ایمان
 
تعهد بهتر است یا تخصص
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٧ دی ۱۳٩۱  

از شهید چمران پرسیدند:

تعهد بهتر است یا تخصص؟
گفت: می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می پذیرم.
اما می‌گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد بی تقواست"

کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر ،ایمان
 
شاخصهای انسانیت
ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز ٢ دی ۱۳٩۱  

جبران خلیل جبران می نویسد:هفت جا ، نفس انسانی خویش را حقیر دیدم؛

نخست ، وقتی دیدمش که به پستی تن می داد تا بلندی یابد.

دوم ، آن گاه که در برابر از پا افتادگان ، گردن فرازی می کرد.

سوم ، آنگاه که میان آسانی و دشواری مختار شد و امر آسان را برگزید.

چهارم ، آن زمان که گناهی مرتکب شد و با یادآوری این که دیگران نیز همچون او دست به گناه میزنند ، خود را دلداری داد.

پنجم ، آنگاه که خودپسندی خود را نشانه فضیلت پنداشت.

ششم ، آن گاه که زشتی چهره ای را نکوهش کرد ، حال آن که زشتی یکی از نقاب های باطن خودش بود.

و

هفتم ، آنگاه که از روی ناچاری و ضعف اراده، تحمیل شده ای را پذیرفت و شکیبایی اش را ناشی از توانایی دانست.


کلمات کلیدی: عمومی ،تفکر ،ایمان