دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

افسانه خارپشتها
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩  

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.
خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگررا حفظ کنند. وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد بخاطر همین تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ‫ولی بهمین دلیل از سرما یخ زده میمردند.‬‬ مابقی در ادامه


کلمات کلیدی: عمومی ،خانواده ،کار تیمی ،تفکر
 
سخنان کوتاه و جاودانه از افراد معروف
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩  

Bill Gates

If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor it's your mistake.

بیل گیتس:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است. مابقی در ادامه


کلمات کلیدی: عمومی ،خانواده ،تفکر